Inventarisatie Herman Dierickx

 

|Camping|Blokhut|Ingerichte  tent|Gastenboek|Reserveren|Laatste nieuws|Seizoen foto's|ColumnWilleke|Home|

 

Schrijver, bioloog en natuurfotograaf Herman Dierickx en en zijn partner Anneke Arts waren in juni 2010 te gast bij ons en hebben een inventarisatie gemaakt van de flora en fauna op ons terrein en advies gegeven hoe deze in stand te houden en of uit te breiden is.
Onder het verslag van Rocca di Sotto staan nog meerdere inventarisaties over gebieden in de buurt van Rocca di Sotto: o.a. Valle d'Angri, Lago di Penne en Campo Imperatore.

In de winter van 2010 verscheen een artikel van Herman in 'de koevoet' over de Abruzzen. (zie hier onder)

 

pagina 1

pagina 2

pagina 3

pagina 4


Klik hier om naar de boeken van Herman Dierickx te gaan

Naast het volgende verslag van Rocca di Sotto zelf en de nabije omgeving, kan natuurexploratie kan ook op het terras van Rocca Di Sotto gebeuren J

Tijdens een ontspanningsmoment mogen we het af- en aanvliegen van een behangersbij bestuderen. Nadat het beestje een mooi ovaal stukje blad heeft gesneden uit een balkonplant (wat gaat dat snel!), haast het zich naar het bloempotje met een zuiders plantje op ons tafeltje.  Daar baant het zich een weg in het gemaakte gangetje om er nestkamertjes te fabriceren met de blaadjes. Daags nadien mogen we op de bloempot ook een kegelbij ontdekken, de parasiet.  Dat Willeke tijdens haar dagelijkse ronde het plantje water geeft, blijkt geen enkele invloed te hebben… 

Rocca Di Sotto

14/6: kennismaking met terrein Rocca di Sotto

20/6: 16-18 u  

Domein Willeke en Jan: 

Het tien ha grote domein van de Rocca di Sotto toont een zeer mooi beeld van de noordelijke valleiflank (zuidelijk geëxposeerd) van een oost-west georiënteerd en matig geëurtrofieerd bergbeekje dat in hoogzomer droog valt. De bodem is boven tot onder kalkrijk en bevat goed ontwikkelde leefgemeenschappen met een enorme verscheidenheid aan soorten.
De bodem bevat een vrij grote leemfractie die verantwoordelijk is voor grootschalige grondverschuivingen in de regio (ook op het terrein van rocca di sotto) Het is merkwaardig om zien hoe de aanwezige vegetatie (inclusief bomen) over een breedte van een twintigtal meter naar beneden schuift en zich opstapelt in een onderste vlak perceel.
De totale lengte van dit fenomeen in de rocca di soto bedraagt ongeveer 100 m. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus duidelijk niet om kale onbegroeide valleiflanken, maar over weelderig begroeide hellingen met zowel een rijke kruidenvegetatie als de aanwezigheid van struiken en bomen.

Een korte typering van de flank kun je als volgt zien:

- vanaf de kam (hoofdbaan roccafinadamo) tot aan het huis (200 m) is de bodem eerder stenig met grove kalkstenen en een kleine fractie aan leem, behalve op enkele genivelleerde plateautjes waar moestuinen regelmatig worden onderhouden.

- op het onderste gedeelte van dit hellingtransect groeien al sinds vele jaren olijfbomen. De leemfractie vermeerdert, maar het stenige aspect blijft overheersen.

- vanaf het huis tot de bergbeek neemt leem de bovenhand en vergruizen de kalkbrokken tot steeds kleiner concreties. Dit levert enigszins mesotrofe, zeer gevarieerde en gezoneerde vegetaties op.

Op de gaafste (niet geaccidenteerde) hellinggedeelten is de vegetatie enigzins homogeen, maar bij nader inzicht toch zeer gevarieerd qua plantensamenstelling. Dit graslandtype wordt al een tiental jaar één keer per jaar gemaaid (juli?) en afgevoerd.  Gezien de hoge productie hebben we Jan aangeraden twee keer per jaar te maaien.
Op de meer geaccidenteerde hellinggedeelten groeit een weelderige struik- en bomenvegetatie die aansluit op de begroeiing van de beek.
Vanaf 2011 wil Jan een wandelnetwerk regelmatig maaien met paden ter breedte van een tweetal meter die op twee punten in verbinding staan met de beek en gemakkelijk vanaf het huis te bereiken zullen zijn.  
Het kampeergedeelte van de site bevindt zich onder de olijfbomen. Het gaat over magere graslanden die ook één keer per jaar gemaaid worden op de plaatsen waar geen tenten geplaatst worden. De olijvenoogst wordt ter plaatse verwerkt tot bio-olijfolie en verkocht aan de gasten.
Het aantal vogelsoorten in olijfgaardbiotoop was relatief beperkt, en bestond o.m. uit volgende soorten: gaai (nogal wat), zomertortel (1 koppel), witte kwik, kool- en pimpelmees.   Af en toe zeilden kraaien en houtduiven over, en één maal een slangenarend (waarschijnlijk)

Tussen olijfgaard en huis krioelde het van de hagedissen, en vlogen volgende vlindersoorten over en weer:

- bruin zandoogje (zeer veel), dambordje (heel wat), verschillende dikkopjes, koniginnepage , hooibestje (enkele)…zie lijst. 

Op de graslanden tussen huis en beek was er een weelde aan insecten en planten die profiteerden van het uitgesproken microklimaat.

 

glanshaver

gestreepte witbol

kropaar

gevinde kortsteel

rolklaver (sp)

hopklaver

rode klaver

bergklaver

citroengele honingklaver

witte klaver

glad walstro

vijfvingerkruid

liggend stalkruid

akkerdistel

lathyrus (sp)

esparcette

 

berenklauw

bitterkruid

gele morgenster

herfsttijloos

pijpbloem

grote ratelaar

muggenorchis

berglook

bosrank

spaanse brem

braam (sp)

zomereik

zwarte els

poelruit

peen

populier (sp)

wilg (sp)

 

Misschien komt er op termijn een begrazingsprojectje waarbij de graslanden onder de olijfbomen zouden worden begraasd door schapen en/of ezels.   Een gesloten bedrijfssysteem zou hiervoor het meest aangewezen zijn, samen met een extensieve bezetting van het aantal dieren (max. 3/ha/jaar).  Belangrijk daarbij is dat het gekozen beheertype wordt afgestemd op de aanwezige vegetatie waarvan nu een nog te onduidelijk beeld bestaat. Eens de begrazing hierop afgestemd is zou best worden gekozen voor een consequent volgehouden beheer. Als de graslanden tussen huis en beek dan een consequent maaibeheer over zich heen krijgen is meteen gezorgd voor een maximale diversificatie op een terrein van minder dan 10 ha. Dit lijkt voor de biodiversiteit de meest interessante uitgangspositie en geeft een redelijke garantie op de instandhouding van soorten op lange termijn. 

De zone rond het huis is smaakvol en gevarieerd ingericht, en bestaat uit volgende componenten: stemmige en gevarieerde bloemenborders, een gevarieerde afdeklaag met verschillende steensoorten, een houten omheining, lage en wat hogere struiken (kerrie, vlinderstruik, oleander en vele gecultiveerde bloemsoorten).  Aan de rand staan nog enkele bomen: eucalyptus (2), notelaar (1) en een tiental ‘krieken’.   Net over het terrasplateau ligt een combinatie van moes- en sier- en kruidentuin, kippenloop (grasland), en enkele hooipercelen. Dit, in combinatie met de olijven en de hooilanden op de valleihelling, geeft een zeer gevarieerd geheel met in elk deelgebied zijn specifieke soorten, zowel planten als dieren.

 

dagvlinders

 

 

 

klein koolwitje

Pieris rapae

groot koolwitje

Pieris brassicae

koninginnepage

Iphiclides podalirius

oranje luzernevllinder

Colias croceus

 

 

geel en/of zwartsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris/lineola

dwergdikkopje

Thymelicus acteon

groot dikkopje

Ochlodes venata

-> hele groep zeer algemeen

 

 

 

kaasjeskruiddikkopje

Carcharodus alceae

groentje (1)

Callophrys rubi

bruine eikenpage

Satyrium ilicis

eikenpage

Neozephyrus quercus

 

 

dwergblauwtje

Cupido minimus

icarusblauwtje

Polyommatus icarus

(klaverblauwtje)

(Polyommatus semiargus)

 

 

(blauwe ijsvogelvlinder?)

Limenitis reducta

atalanta

Vanessa atalanta

distelvlinder

Vanessa cardui

dagpauwoog

Inachis io

 

 

tweekleurige parelmoervlinder

Melitaea didyma

knoopkruidparelmoervlinder

Melitaea phoebe

bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

 

 

dambordje

Melanargia galathea galathea

 

 

bruin zandoogje (veel)

Maniola jurtina

(oranje zandoogje )(?? 2à3??)

(Pyronia tithonus???)

hooibeestje

Coenonympha pamphilus

tweekleurig hooibeestje

Coenonympha arcania

 argusvlinder (min.3)

Lasiommata megera

 

Nachtvlinders

 

 

 

macrovlinders

 

mi-vlinder

Callistege mi

bruine daguil

Euclidia glyphica

varenuil

Callopistria juventina

panteruiltje

Emmelia trabealis

grijze grasuil

Mythimna pudorina

 of kleine rietvink?

Simyra albovenosa

bruine prachtuil

Dysgonia algira

gewone worteluil

Agrotis exclamationis

 

 

geen nederlandse naam

Zygaena carniolica

sint-jansvlinder

Zygaena filipendulae

phegeavlinder

Amata phegea

dienares

Dysauxes ancilla

 

 

kleine beer

Phragmatobia fuliginosa

streepkokerbeertje

Eilema complana

 

 

hagedoornvlinder

Opisthograptis luteolata

v-dwergspanner

Chloroclystis v-ata

 

 

pepper-orvlinder

Tethea ocularis

vals witje

Siona lineata

 

 

microvlinders

 

bosrankvlinder

Thyris fenestrella

geen nederlandse naam

Hypsopygia costalis

‘bladroller’ (sp)

Pandemis (sp)

groene eikenbladroller

Tortrix viridana

geen nederlandse naam

Epiblema trimaculana

 

libellen

 

 

 

koperen beekjuffer

Calopteryx haemorrhoidalis

bosbeekjuffer

Calopteryx virgo

weidebeekjuffer

Calopteryx splendes

kleine tanglibel

Onychogomphus forcipatus

zuidelijke oeverlibel

Orthetrum brunneum

 

 

insecten varia

 

 

 

negertje

Omocestus rufipes

‘krekel douche’

 

 

 

‘kortschildkever’

Ocypus Olens ??   (22-32 mm)

mierenzakkever

Clytra quadripunctata

fraaie schijnbok

Oedemera nobilis

smalvleugelige bok

Stenopterus rufus

behaarde gouden tor

Tropinota hirta

  of toch

  Oxythyrea funesta?

bijenwolf

Trichodes alvearius

rode roofwants

Rhinocoris iracundus/erythropus

geen nederlandse naam

Mylabris polymorpha

                         

 

langhoornbij

 

behangersbij

megachyle vespertinus ?

grote kegelbij

 

urntjeswesp (sp)

 

 

 

gewone wolzwever (parend)

Bombylius major

zweefvliegjes (parend)

Sphaerophoria scripta ?

 

 

regendaas (sp)

 

 

 

goudoogje

Chrysoperla carnea

 

 

tijgerspin man.

Argiope bruennichi

spin doodt (grote aard?)hommel

 

 

 

schijnlibel

Libelloides coccajus

 

 

 

Valle d’Angri  

15/6: weg naar boven (niet langs riviertje) + weitje picknickplaats

17/6: over bruggetje (iets verder dan picknickplaats) , parallel met riviertje  

25°

zon/bewolkt

ZW-wind

hoogte: 500/600 m 

17/6:

- Over bruggetje parallel met kraakhelder en ijskoud water met daarin ontelbare kokerjuffers (foto) van dezelfde soort.
- Riviertje op beide oevers stevig begroeid met allerlei struik-en boomsoorten: wilg (sp), es, zwarte els, populier (sp), meidoorn, sleedoorn… maar bovenal
kornoelje.
Hier en daar nog enkele struikjes kardinaalsmuts, nogal wat veldesdoorn, en
¹ rozensoorten + grauwe abeel
- De graslanden liggen vanaf de rivier richting de bergen over een breedte variërend over enkele honderden meters (beide oevers).
De lengte van het deel dat wij zagen liep minstens over 1 km (verderop niet geweest)
Het afstromend water vloeit via heel smalle beekjes naar de rivier maar passeert hier en daar een vlakke plek waar het stagneert. 
Daar zijn de ware oases van vlinders en andere insecten. De graslanden zelf hebben een gevarieerde plantengroei al lijken ze in het seizoen
van ver gezien enigszins vergrast maar dat valt bij nader inzien goed mee.
 

dagvlinders

 

 

 

 

 

groot koolwitje

 

Pieris brassicae

groot geaderd witje

 

Aporia crataegi

klein koolwitje

 

Pieris rapae

klein geaderd witje

 

Pieris napi

oranjetip

 

Anthocharis cardamines

bruine eikepage

 

Satyrium ilicis

dwergblauwtje

10

Cupido minimus

staartblauwtje

2

Cupido argiades

klaverblauwtje

4/5

Polyommatus semiargus

wikkeblauwtje

veel

Polyommatus amandus

 -> drinkend op tassen/huid

 

 

turkooisblauwtje

 

Polyommatus dorylas

bruin blauwtje

 

Aricia agestis

kleine weerschijnvlinder?

 

Apatura ilia

blauwe ijsvogelvlinder

 

Limenitis reducta

grote vos

 

Nymphalis polychloros

dagpauwoog

rups

Inachis io

tweekleurige parelmoervlinder

parend

Melitaea didyma

 -> + rups

 

 

woudparelmoervlinder

 

Melitaea diamina

bosparelmoervlinder

 

Melitaea athalia

dambordje

veel

Melanargia galathea

hooibeestje

veel

Coenonympha pamphilus

tweekleurig hooibeestje

 

Coenonympha arcania

rotsvlinder

2

Lasiommata maera

bont zandoogje

2

Pararge aegeria

bruin zandoogje

veel

Maniola jurtina

bruin dikkopje

 

Erynnis tages

kalkgraslanddikkopje

 

Spialia sertorius

 

nachtvlinders

 

 

 

 

 

phegeavlinder

 

Amata phegea

sint-jansvlinder

 

Zygaena filipendulae

nachtpauwoog

rups

Saturnia pavonia

nachtpauwoog (kleine?)

rups

 

bruine daguil

 

Euclidia glyphica

 

 

 

insecten varia

 

 

 

 

 

blinde bij

 

Eristalis tenax

zwarte metselaar

10-tal

Megachile parietina

blauwzwarte houtbij

alg.

Xylocopa violacea

-> foeragerend op wikke

 

 

pyamawants

 

Graphasoma lineatum

schildpadwants (sp)

 

Cassida (sp)

vliegend hert

v

Lucanus cervus

 

 

 

varia

 

 

 

 

 

levenbarende hagedis(?)

 

 

hazelworm   platgereden

 

 

 

Campo Imperatore 

18/6 

10-25° van top tot microbiotoopdalletje

bewolkt / zon

W-wind: stevig

1500 m (top skilift 2100 m) 

Mist onderweg naar Campo Imperatore op bep. hoogte (tussen de bossen): zichtbaarheid zéér beperkt. 

De Campo Imperatore is een 25km lange vlakte die opgaat in de Gran Sasso.

De hoogte is ± 1500 m. Op sommige plaatsen verschillende km’s breed en omgeven door ietwat lagere bergen.
De hele site wordt begraasd met schapen, koeien en paarden en vormt dus een imense, geaccidenteerde grasvlakte van enkele duizenden ha.
Er loopt 1 goed bereidbare weg in de langsrichting.  Vanuit verschillende plaatsen vertrekken ettelijke wandelpaden, meestal richting Gran Sasso.

- veelvuldige plantengroei
- pure kalksteen
- volledig boomloos, kortgegraasd.

Op dit ogenblik waren alle dalletjes droog en dienden enkele kleinere poelen als veedrinkputten.
Zoals gewoonlijk is de echte bergflora uitbundig en meestal in gedrongen groeivorm.  Het soortenpalet is overweldigend. 
Misschien is er een lichte dominantie van vlinderbloemigen en zijn de kruisbloemigen ondervertegenwoordigd.
Overheersende kleuren zijn wit/geel/paars, meestal groepsgewijs verspreid over de groeiplaatsen.
In de dalletjes komen hier en daar beschutte plekjes voor die ideale insectenbiotopen creëren (cfr. verblijfplaats ter plekke). 
Daar groeit ook de hoogste vegetatie in de vorm van stekelige struiken als roos (sp) en sleedoorn. 

Opmerking: in de buurt van de skiliften: afval! 

Vogels:

Aantal tapuiten onvoorstelbaar hoog, verder heel wat veldleeuwerik, witte kwik, gele kwik, (alpen)gierzwaluw.
Onder de dakoversteek van het resto op de top (2100 m) broedde een tapuit, aan de gevel van het kabelliftgebouw broedde ettelijke koppels huiszwaluw.
Op verschillende plaatsen vlogen enkele op kneu gelijkende zangvogels
(barmsijs?)
Aan alpenpleintje aan skilift bovenaan CI veel (piepkleine) cicades

Verblijfgebiedje – Microbiotoop : Weg van CI naar Assergi op ± 5 tal km.: 

- gaten van woelratten?
- heel veel bremraap tussen klaver/kruisdistel
- taphrina pruni op
sleedoorn
- veel roofvliegen
- grote schildpad en grote vissen in lago
- zandbijtjes op erflandweg : mierenlokputje?
 

dagvlinders

 

 

 

 

 

oranje luzernevlinder

3

Colias croceus

 

 

 

groentje

3

Callophrys rubi

 

 

 

grote vuurvlinder

2 (m+v)

Lycaena dispar

 

 

 

dwergblauwtje

veel

Cupico minimus

klaverblauwtje

tam. wat

Polyommatus semiargus

icarusblauwtje

enkele

Polyommatus icarus

heideblauwtje ?

??

Plebeius argus

 

 

 

hooibeestje

veel

Coenonympha pamphilus

 

 

 

geelbandspikkeldikkopje

2

Pyrgus sidae

 

 

 

 

 

 

nachtvlinders

 

 

 

 

 

heideringelrups

# rupsen

Malacosoma castrense

klaverspanner

 

Chiasmia clathrata

 

Fiume Fino – Castiglione Messer Raimondo 

19/6    13-15u

27°

zon -> regen

hoogte: 150 m 

dagvlinders

 

 

 

icarusblauwtje

Polyommatus icarus

bruin blauwtje

Aricia agestis

kroonkruidblauwtje of

Plebeius argyrognomom

 vals heideblauwtje

Plebeius idas idas

 

 

zuidelijke aurelia

Polygonia egea

 

 

libellen

 

 

 

blauwe breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

kanaaljuffer

Erythromma lindenii

 

 

kleine tanglibel

Onychogomphus forcipatus

 

 

zadellibel

Anax ephippiger

zuidelijke oeverlibel

Orthetrum brunneum

vuurlibel

Crocothemis erythraea

 

 

insecten varia

 

 

 

behangersbij?

 

 -> buikschuier vullen

 

 -> blaadjes vl.bl. openen

 

graafwesp

sceliphron spirifex (sp)

sierlijke (?) veldwesp

 

 

 

wolzwever

villa hottentotta

heel kleine wolzwever (sp)

 

 

 

bladsprietkever

oxythyrea funesta

 

 

varia

 

groene kikker (sp)

 

eikel- of relmuis

 

Voltigno – Villa Celiera 

20/6: 12.30-15.30 

15°

W-wind: stevig

miezerig tot zwaar bewolkt

hoogte: 1373 m 

- weg naar Voltigno: mooie vergezichten over streek tussen Voltigno en Maiella en streek naar kust toe.  

Grote reliëfrijke grasvlakte begraasd door koeien en paarden met redelijk vruchtbare bodem. 
Aan alle zijden opgaand in klakrotsen die doorlopen in loofbos (haagbeuk, verschillende eikensoorten vergezeld van jeneverbes, roos (sp), enz). 
De kortgegraasde graslanden hebben wel een redelijk verscheidenheid aan planten maar de rotsige overgangen naar het bos zijn toch veel soortenrijker. 
Hier en daar liggen ondiepe veedrinkpoelen die deel uit maken van enkele moerassige stroken die duidelijk zuurder zijn dan de kalkrijke omgeving. 
Op andere plaatsen liggen er diepe groeven in het landschap ook voorzien van grazige vegetatie ( putten tot 7 m diep -> pingo’s ?) 

- paddenstoelen rapen door Italiaan. (zeker drie soorten in zijn plastiek zakken) 

soorten: 

- verschillende metaalvlinders
- vos
- everzwijn (vele sporen)
- mol
- sierlijke veldwesp?
- blauwtje (sp)
- verschillende hommels